Комплексно обслужване от служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД е надежден партньор на над 900 компании в България.

КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД предлага на работодателите комплексни решения за всички дейности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина “Св. Пантелеймон” предлага комплексно здравно обслужване и експертни услуги и и консултации, свързани със задълженията на работодателите, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина. Службата по трудова медицина “Св. Пантелеймон”, гр. София, е специализирана в следните направления:

  • Подготовка на всички документи, свързани с осигуряването на здравословна и безопасна работна среда в организациите;
  • Провеждане на обучения за отговорните за осигуряването и управлението на здравословните и безопасни условия на труд лица, съгласно законодателната рамка;
  • Предлагаме всички задължителни дейности в областта на трудовата медицина, описани в цитираната по-горе Наредба №3;
  • Оценка на рисковете, анализ и разработване на цялостни програми и мерки за подобряване на здравето и безопасността при работа;
  • Консултации във връзка с периодичните медицински прегледи на работещите;
  • Консултантска дейност и експертиза.

Нашата служба по трудова медицина в София и цените й са сред най-конкурентните в тази област. Ако търсите надежден и доказал се във времето партньор за една от най-важните дейности във вашата организация – превенцията и подобряването на здравето и безопасността на вашите служители, както и за по-добра организация и управление на цялостния процес по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), изберете нашата организация.

Периодичните профилактични прегледи на клиентите ни се извършват при преференциални условия от водещи специалисти от Медицински център „Свети Пантелеймон”, който е сред лидерите в качествената и специализирана медицинска грижа в страната.

Повече за нашата организация можете да видите на нашия сайт и в Регистъра на службите по трудова медицина, поддържан от Министерството на здравеопазването.

Оценка на риска и на създадените условията на труд

Изготвяне на програма с мерки за елиминиране/ намаляване на риска на работното място и подобряване на безопасността

Обучения на отговорните лица и създаване на необходимата организация за превенция на здравето и безопасността на работното място

Подготовка на всички документи, свързани със ЗБУТ, съгласно българското законодателство

Консултиране на работодателя за организиране на задължителните първоначални и периодични медицински прегледи

Здравен мониторинг на работниците и служителите и разработване на необходимите документи в тази връзка

Консултиране и съдействие на работодателите във връзка с предписания от Инспекцията по труда

Служба по трудова медицина в София

Ако търсите служба по трудова медицина в София, която да е с дългогодишен опит и експертиза в областта, предлагаме ви нашата организация – “Св. Пантелеймон”. На нашия квалифициран екип можете да разчитате за комплексен подход в осигуряването на здравословна и безопасна работна среда във вашата организация. Ние предлагаме пълен цикъл от услуги – от подготовката на документи, оценка, здравен мониторинг до изработването на програми и мерки за подобряване на здравето и безопасността на работещите.

За нас е особено важен превантивният подход, основан на професионална и задълбочена експертиза и внимание към детайла, което позволява да се вземат навременни мерки, с цел опазване на здравето и предотвратяване на професионални заболявания и инциденти по време на работа, изискващи допълнителни разходи.

Провеждаме здравно наблюдение, анализираме резултатите и ги отразяваме в здравно досие, поддържано от службата по трудова медицина. с едни от най-добрите здравни специалисти от Медицински център “Св. Пантелеймон”. Нашите клиенти се ползват както от топ лекарите в медицинския център, така и от преференциални цени за медицинско обслужване.

Службата по трудова медицина в София консултира и съдейства на работодателите да изпълнят успешно нормативните изисквания и разпоредби в областта на ЗБУТ. Ние отчитаме спецификата на всяка дейност, следим стриктно всички нови изисквания и консултираме своевременно нашите клиенти.

Договорът със служба по трудова медицина “Св. Пантелеймон” ви позволява да сте сигурни, че ние ще се погрижим професионално за изпълнението на задълженията ви по ЗБУТ като работодател, както и, че винаги ще имате най-подходящите решения в тази област.

ВИЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС

Компетентни консултации по всички въпроси и казуси, превенция на здравето; адаптация на работните места на нуждаещите се от специална закрила работещи, можете да разчитате на висококвалифициран екип от специалисти.

Специалистите от СТМ кореспондират и с компетентни лекарски екипи от МЦ „Св. Пантелеймон” при организиране на задължителните профилактични медицински прегледи.

Разработваме оценка на риска, което е предпоставка за създаване на добри условия на труд, гарантиращи здравe и безопасност при работа, мотивация на работещите и фактор за успешен бизнес.

По осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, специалистите от службата по трудова медицина оказват консултативна помощ – разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

КЛИЕНТИ