За нас

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА  „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД е една от водещите служби по трудова медицина в страната, която повече от 20 години предоставя обслужване на работодатели в областта на трудовата медицина и управлението на безопасните и здравословни условия на труд.

Службата е създадена още през 2000 г., лицензирана е съгласно изискванията на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е  пререгистрирана  в Министерство на здравеопазването под № 028-5/04.11.2019 г.

От 2014 година е внедрена и се развива Системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015, която стимулира и гарантира непрекъснатото подобрение в обслужването и качеството на предлаганата услуга.

От м. април 2024 година са внедрени и Системата за управление на здравето и безопасността при работа, сертифицирана по ISO 45001:2018, както и Система за управление на Сигурността нa инfормацията, киберсигурност и и защита на неприкосновеността, Сертифицирана по ISO/IEC 27001:2022

 

 

Наши клиенти са над 900 фирми и организации от всички сектори на индустрията, услугите и публичната администрация, в следните области:

22

години

над

20

квалифицирани професионалисти

над

900

клиента

ISO
9001:2015

Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД

ОСНОВНИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА на СТМ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД са:

ПОСТОЯНЕН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

В СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД работи екип от специалисти,  със значителен опит  и  висока професионална компетентност  по отношение на  дейностите, регламентирани от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, което е  гаранция за прилагането на превантивни подходи и прилагане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

ОТЛИЧНО ПОЗНАВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ

Непрекъснато следим за промените в нормативната база и познаваме добрите практики в нейното прилагане, за да сме максимално полезни на своите клиенти. Решенията, които предлагаме, гарантират, че клиентите ни винаги са информирани навреме за предстоящи или настъпили промени и ги внедряват по най-ефективния и ефикасен начин.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ НА ЕДНО МЯСТО

Нашите клиенти имат достъп до пълния комплекс от услуги, свързани с трудовата медицина и управлението на здравето и безопасността при работа на едно място – мониторинг на изпълнението на нормативните изисквания, консултации, инструктажи, поддържане на здравни досиета, консултации по отношение на задължителните първоначални и периодични медицински прегледи, разработване на документи, обучения и др. Общото планиране на този широк набор от необходими услуги ни позволява да пестим времето на клиентите си, като в същото време постигаме отлични резултати.

ПЛАНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

Високо специализираният  софтуер, разработен специално  за целите на трудовата медицина, гарантира  качеството на нашите услуги, дава ни възможност да планираме ефективно дейностите си, да следим за крайни срокове, да правим анализи на наличните данни и да сме максимално полезни на  своите клиенти.

ЕФЕКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНСТРУКТАЖИ С  ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Нашите специалисти адаптират обученията за нуждите на всеки клиент, така че те да са максимално полезни, да постигат целите си и да гарантират усвояването на трайни знания и умения.

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО

Оптимизираните работни процеси, експертизата  на нашите служители и  външни консултанти, както и използването възможностите на  информационните технологии, ни позволяват да предложим конкуренти цени на нашите клиенти, без компромис в качеството.