Екип

ЕКИП Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Инж Добриана Мавродиева  – Директор СТМ – d.mavrodieva@medinbg.com

  • Експерт здравословни и безопасни условия на труд
  • Магистър – инженер – химик
  • Магистър – инженер – педагог
 
Инж. Галя Ценкова – g.tsenkova@medinbg.com
  • Експерт здравословни и безопасни условия на труд
  • Магистър – електроинженер
  • Магистър – инженер – педагог

Цветелина Илиева  – Офис мениджър (c.ilieva@medinbg.com)

Милена Ничева  – Офис администратор,

Магистър инженер “Индустриален мениджмънт” (m.nicheva@medinbg.com)

 

Веселина Дюлгерова  – Офис администратор,

Бакалавър „Бизнес администрация (v.dulgerova@medinbg.com)

Д-р Иван Комитов  – Лекар трудова медицина