Правила за ползване

(Общи условия)

 

СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия:
Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са актуални към дата 18.05.2022 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

 

Конфиденциалност

Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.

 

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД.

 

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД.

Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла. СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Сайтът използва визии за блога от платформата freepik.com

 

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as is’ and ‘as available’ basis без никакви изрични или implied гаранции. СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

 

Търговски марки

„Св Пантелеймон” е търговска марка на „Св. Пантелеймон“ ЕООД.
Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка на „Св. Пантелеймон”, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД..

 

Информация от трети лица

СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на СТМ „Св. Пантелеймон“ ЕООД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.