Обновихме нашата Служба по трудова медицина

Ние от Служба по трудова медицина „Свети Пантелеймон“ се гордеем, че непрекъснато се грижим за вас. Стремим се да получите възможно най-добрите услуги и подобряваме работата си непрекъснато. Влагаме време, усилия и финансови инвестиции, за да сме сигурни, че сме се справили със своята задача.

Стремим се да осигурим най-доброто за всеки един клиент. Във всички аспекти от работата си. Затова през април 2024 година допълнително разширихме качеството и сигурността за работата си и системите, които използваме, като интегрирахме системи за:

  • Управление на здравето и безопасността при работа, която е сертифицирана по ISO 45001:2018.
  • Управление на сигурността на информацията, киберсигурност и защита на неприкосновеността, която е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2022.

Заедно с внедрената от 2014 година Система за управление на качеството (ISO 9001), те се грижат за вашата сигурност.

С тези новости, нашите предложения вече включват:

  • Оптимизирани процеси, включващи всичко нужно за динамичната съвременна среда;
  • Строги стандарти на работа и съвременни методики;
  • Висока ефективност и намаляване на рисковете за здравето;
  • Стриктно спазване на законовите рамки и нормативните актове;
  • Следване на всеки действащ договор.
  • Защита на лични данни – на клиенти, служители и други. Системата ни за сигурност не позволява достъп от неоторизирани лица;
  • Предпазване на информацията от случайна загуба или умишлени атаки. Със система за възстановяване на данните след срив или технически проблеми.

Доверете се на Служба по трудова медицина „Свети Пантелеймон“ — при нас получавате безкомпромисно качество, иновативен подход и безкомпромисна грижа за своето здраве.