OiRA – оценка на риска за печатарска дейност

Оценка на риска при печатната дейност

Превантивният подход е основополагащ в областта на трудовата медицина и осигуряването на здравето и безопасността на работното място. Ето защо от фундаментално значение е внимателен и подробен анализ на конкретните условия във всяка организация, така че да се идентифицират опасностите.

Печатната дейност, поради работата с опасни вещества, изисква детайлна и прецизна оценка на професионалния риск. За микро, малки и дори средни предприятия, опериращи в този сектор, много полезен безплатен онлайн инструментариум за такава оценка предлага OiRA – Online Interactive Risk Assessment (Онлайн интерактивна оценка на риска).

Какво предлага инструментариумът OiRA?

Инструментариумът е разработен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР) с цел да предостави достъп до ноу-хау и методология за адекватна оценка на риска в отделните сектори на икономическата дейност. Уебплатформата е с основна насоченост към микро и малките предприятия, но средните предприятия също могат да се възползват. Презумпцията е, че малките фирми често не разполагат с достатъчен ресурс, така че ЕАБЗР предоставя безплатен достъп до стандартизирана методология за извършване на самостоятелна оценка на риска. Целта е да се идентифицират всички опасности в съответната организация и да се изработи план за действие за адекватното им управление.

Освен за микро предприятията платформата е ценен помощник и за службите по трудова медицина, защото предоставя основа за анализ на рисковете, свързани с конкретните стопански сектори

Как се работи с OiRA?

Работата с OiRA е максимално улеснена от създателя на платформата – Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. За да се възползвате от възможностите и, ще е необходима регистрация в нея. Следвайки указанията в сайта, следва да създадете профил на своята организация, който можете да актуализирате или да продължите с оценката на по-късен етап, ако не сте я финализирали.

Четири са етапите, които следва да преминете, като започнете от първия – подготовка за оценка. Идентифицирането на рисковете се извършва чрез набор от конкретни въпроси, предоставени от платформата, на които трябва да отговорите дали съществуват като опасности във вашето предприятие. При положителен отговор за наличие на съответния риск на следващото ниво се определя степента му, а на последното ниво се посочват мерки и ресурси за изработване на план за действие за минимизиране или елиминиране на идентифицираните опасности. След успешно преминаване през всички етапи се генерира доклад.

Към месец август 2022 г. публикуваните в платформата инструменти на български език са 40. Те са във всякакви сектори на индустрията, но най-много са в сектор “Производство”. Самите инструменти лесно се свалят, след като се кликне върху съответния линк. Българските компании могат да изберат от менюто в десния ъгъл на сайта “български език”, а от филтъра за търсене – инструментите на български език.

За професионална консултация за оценка на риска или други въпроси, свързани със здравето и безопасността на работното място, можете да се свържете със службата по трудова медицина в София “Св. Пантелеймон”.