Оценка на риска за Ветеринарномедицинска дейност с OiRA

За проекта OiRA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа поддържа уеб платформата OiRА, позволяваща интерактивна оценка на риска по сектори. Тя е ценен помощник в работата на службите по трудова медицина, предлагайки стандартизирана методология за идентифицирането на секторни инструменти за оценка на професионалния риск в малките и средните предприятия (МСП). Един от секторите, които могат да се възползват от този инструментариум, е ветеринарномедицинската дейност.

Цели на OiRA

Целите на инструментариума, подобно на службата по трудова медицина, са в следните направления:

  • Превантивен подход чрез оценка и управление на професионалните рискове;
  • Подобряване на условията на труд, трудовата медицина и на конкурентноспособността на предприятията.

Как да използвате проекта OiRA?

Инструментите на OiRA са безплатни. МСП следва да се регистрират и да селектират инструментите по език, държава или сектор. Ако имате допълнителни въпроси относно проекта OiRa, екипът на нашата служба по трудова медицина в София ще се радва да ви помогне.