Блог

Професионалните заболявания – как да ги предотвратим с помощта на специалистите по трудова медицина

Професионалните заболявания са значим социален и икономически проблем. Засягайки здравето и производителността на работниците, те всъщност имат много по-широко негативно въздействие, което не се ограничава

Кога инвалидната пенсия става пожизнена

Статистиката показва, че малко под 60 000 българи годишно у нас получават свидетелство за инвалидност. Припомняме, че правото на инвалидна пенсия се придобива с решение

Пенсия от ТЕЛК с право на работа

Вашите права при експертно решение на ТЕЛК Предвидените от държавата облекчения за лицата с пенсия от ТЕЛК с право на работа можете да получите, ако

Как се подава декларация по чл.15?

Едно от законовите задължения на работодателите съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е подаването на Декларация по чл. 15 от нормативния

Лични предпазни средства и безплатно работно облекло (Наредба за работно облекло)

Предоставяне на безплатно работно/ униформено облекло от работодателя съгласно изискванията на Наредба за безплатното работно и униформено облекло Работно облекло се предоставя безплатно от работодателя