Блог

OiRA – оценка на риска за печатарска дейност

Оценка на риска при печатната дейност Превантивният подход е основополагащ в областта на трудовата медицина и осигуряването на здравето и безопасността на работното място. Ето