Блог

Указания за документиране на инструктажи по безопасност и здраве при работа

Нормативна уредба, регламентираща инструктажите и обучението по здраве и безопасност На работодателя е законово вменено задължението да осигури инструктаж и обучение по здраве и безопасност

OiRA – оценка на риска за печатарска дейност

Оценка на риска при печатната дейност Превантивният подход е основополагащ в областта на трудовата медицина и осигуряването на здравето и безопасността на работното място. Ето